Үндсэн судалгааны асуулгууд

Үндсэн судалгааны асуулгууд

Таны хэрэглэгчийн үнэлгээний судалгаа бөглөсөн байдал


Дархан-Уул аймгийн хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжинд өөрчлөлт оруулах тухай бүх нийтийн санал асуулгад энд дарж идэвхтэй оролцоно уу

Дархан-Уул аймгийн "Нэг цэгийн үйлчилгээ"-ний үйл ажиллагаа танд хүрч ажиллаж чадаж байна уу?

Та нэвтэрч орж саналаа өгнө үү