Үндсэн судалгааны асуулгууд

Үндсэн судалгааны асуулгууд

Таны хэрэглэгчийн үнэлгээний судалгаа бөглөсөн байдал


Иргэдэд хүргэх төрийн үйлчилгээний чанар, шуурхай байдал, хүртээмжийн бодит байдлыг хөндлөнгийн байгууллагаар хяналт шинжилгээ хийлгэн үнэлүүлж, түүнд дүн шинжилгээ хийн цаашид өөрчлөх бодлого, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тодорхойлоход оршино.

Дархан-Уул аймгийн "Нэг цэгийн үйлчилгээ"-ний үйл ажиллагаа танд хүрч ажиллаж чадаж байна уу?

Та нэвтэрч орж саналаа өгнө үү