Үндсэн судалгааны асуулгууд

Үндсэн судалгааны асуулгууд

Таны хэрэглэгчийн үнэлгээний судалгаа бөглөсөн байдал


Дархан-Уул аймгийн хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжинд өөрчлөлт оруулах тухай бүх нийтийн санал асуулга

Сарын нэг өрхөд ногдох хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж

Гэр хороололд

3000 төгрөг

Та нэвтэрч орж саналаа өгнө үү

Сарын нэг өрхөд ногдох хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж

Орон сууцны хороолол

2000 төгрөг

Та нэвтэрч орж саналаа өгнө үү

Сарын нэг өрхөд ногдох хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж

Хувийн орон сууц

3500 төгрөг

Та нэвтэрч орж саналаа өгнө үү

Сайд нарын хамтарсан тушаал

Хавсралт №1

Хавсралт №2